Запис Детальніше

Матеріали до історії Гуманітарного інституту НУК: короткий огляд = The materials to history of the Humanitarian institute of NUS: shot review

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Матеріали до історії Гуманітарного інституту НУК: короткий огляд = The materials to history of the Humanitarian institute of NUS: shot review
 
Creator Бобіна, О. В.
Bobina, O. V.
 
Subject історія
гуманітарний інститут
НУК
Миколаїв
history
humanitarian institute
NUS
Mykolaiv
 
Description Історія вищих навчальних закладів є частиною історії освіти. Автор описує основні події історії Навчально-наукового гуманітарного інституту НУК. Цей матеріал є важливими для всієї історії НУК і ННГІ = The history of education establishments is a part of education history. The author describes the main events of history of educational and scientific
humanitarian institute of NUS. The material is important for the history of NUS and ERIH.
Бобіна, О. В. Матеріали до історії Гуманітарного інституту НУК: короткий огляд / О. В. Бобіна // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2018. – Вип. 11. – С. 5–7.
 
Date 2019-01-10T12:05:55Z
2019-01-10T12:05:55Z
2019-01-10
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2536
 
Language other
 
Relation УДК;378.096:93