Запис Детальніше

Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти = Professional training in continuing education system

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти = Professional training in continuing education system
 
Creator Кириенко, С. В.
Kyrychenko, S. V.
 
Subject неперервна освіта
фахівець
кваліфікація
професія
continuing education
professional
qualification
profession
 
Description Проаналізовано проблему професійної підготовки фахівців в системі неперервної освіти, визначено, що для успіху дорослої людини у професійній діяльності необхідна максимально гнучка і різноманітна форма її ціложиттєвого навчання = The problem of professional training in continuing education system was analyzed, it was revealed that for the success of an adult in the professional sphere, the most flexible and diverse form of continuing learning is required.
Кириченко, С. В. Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти / С. В. Кириченко // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2018. – Вип. 11. – С. 10–11.
 
Date 2019-01-10T12:32:18Z
2019-01-10T12:32:18Z
2019-01-10
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2538
 
Language other
 
Relation УДК;378.147