Запис Детальніше

Організація системи середньої освіти у США у контексті підготовки до навчання у вищих навчальних закладах = Secondary education system in the USA as preparation to study at university

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Організація системи середньої освіти у США у контексті підготовки до навчання у вищих навчальних закладах = Secondary education system in the USA as preparation to study at university
 
Creator Міняйлова, А. В.
Miniailova, A. V.
 
Subject середня освіта
профорієнтація
зміст освіти
принципи організації освіти
обов’язкові і вибіркові дисципліни
взаємодія з батьками
США
secondary education
vocational guidance
content of education
principles of organization of education
compulsory and selective disciplines
collaboration with parents
USA
 
Description У статті проаналізовано зміст, принципи і підходи в організації середньої освіти у США; виявлено основні методи навчання і особливості проведення профорієнтаційної роботи; досліджено співвідношення обов'язкових та вибіркових дисциплін у старшій школі; розкрито основні принципи взаємодії з батьками учнів = The content, principles and approaches in the organization of secondary education in the United States have been analyzes in the article. The basic methods of training and features of vocational guidance work have been revealed. The correlation between compulsory and selective disciplines in high school has been researched. The basic principles of collaboration with parents of students have been revealed.
Міняйлова, А. В. Організація системи середньої освіти у США у контексті підготовки до навчання у вищих навчальних закладах / А. В. Міняйлова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2018. – Вип. 11. – С. 12–14.
 
Date 2019-01-10T12:51:00Z
2019-01-10T12:51:00Z
2019-01-10
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2539
 
Language other
 
Relation УДК;37.01(073)