Запис Детальніше

Особливості впливу малої соціальної групи як фактор формування самооцінки особистості =Features of the influence of a small social group as a factor in the formation of self-esteem of the individual

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості впливу малої соціальної групи як фактор формування самооцінки особистості =Features of the influence of a small social group as a factor in the formation of self-esteem of the individual
 
Creator Ткаченко, А. В.
Коростильова, І. В.
Tkachenko, A. V.
Korostiliova, I. V.
 
Subject самооцінка
особистість
соціум
мала соціальна група
розвиток
самосвідомість
self-esteem
personality
socium
small social group
development
self-awareness
 
Description У статті розкрито питання про самооцінку людини та влив близького оточення малих соціальних груп на її формування. Вказано основні аспекти формування самооцінки, а також які бувають форми самооцінки = The article deals with the issue of self-esteem and the influence of the close environment of small social groups on its formation. The main aspects of forming self-esteem, as well as forms of self-esteem, are indicated.
Ткаченко, А. В. Особливості впливу малої соціальної групи як фактор формування самооцінки особистості / А. В. Ткаченко, І. В. Коростильова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2018. – Вип. 11. – С. 14–15.
 
Date 2019-01-10T13:01:57Z
2019-01-10T13:01:57Z
2019-01-10
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2540
 
Language other
 
Relation УДК;316.6