Запис Детальніше

Поняття "термінологія", "терміносистема" і "термінополе" у сучасній лінгвістиці = The concept of «Terminology», «Term system» and «Terminology field» in Modern Linguistics

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Поняття "термінологія", "терміносистема" і "термінополе" у сучасній лінгвістиці = The concept of «Terminology», «Term system» and «Terminology field» in Modern Linguistics
 
Creator Гарбар, А. І.
Гарбар, І. В.
Петрович, Л. І.
Garbar, A. I.
Garbar, I. V.
Petrovich, L. I.
 
Subject термін
термінологія
терміносистема
термінополе
term
terminology
terminological
terminology field
 
Description У статті розглянуто визначення сфери функціонування термінів сучасної науки про мову – термінології, терміносистеми і термінополя. Звернуто увагу на розбіжності в поглядах науковців щодо означень цих термінів = The article deals with the definition of the scope of the terms of modern science about the language, terminology, term system and terminology field. Attention is drawn to the differences in the views of scientists on the definition of these terms.
Гарбар, А. І. Поняття "термінологія", "терміносистема" і "термінополе" у сучасній лінгвістиці / А. І. Гарбар, І. В. Гарбар, Л. І. Петрович // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2018. – Вип. 11. – С. 16–19.
 
Date 2019-01-10T13:21:17Z
2019-01-10T13:21:17Z
2019-01-10
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2541
 
Language other
 
Relation УДК;811.161.2:001.4