Запис Детальніше

Фонові знання як база перекладацької діяльності = Background knowledge as a basic component of translating activity

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Фонові знання як база перекладацької діяльності = Background knowledge as a basic component of translating activity
 
Creator Філіппова, Н. М.
Filippova, N. M.
 
Subject переклад
фонові знання
спеціальні тексти
translation
background knowledge
special texts
 
Description У статті обгрунтовано необхідність формування фонових знань перекладача як основи його перекладацької діяльності. Особлива увага приділяється значенню цього аспекту процесу перекладу спеціальних текстів = The urgent necessity of forming the background knowledge of translator's activity is considered. The topprity importance of this aspect of translating process of special and technical text is highlighted.
Філіппова, Н. М. Фонові знання як база перекладацької діяльності / Н. М. Філіппова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2018. – Вип. 11. – С. 31–32.
 
Date 2019-01-11T08:38:14Z
2019-01-11T08:38:14Z
2019-01-11
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2547
 
Language other
 
Relation УДК;378.147:811.111:81’255