Запис Детальніше

Ключові знаки як активатори впливу ідеологічних кодів української комерційної телереклами = Key signs as activators of impact of ideological codes in Ukrainian commercial TV advertising

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ключові знаки як активатори впливу ідеологічних кодів української комерційної телереклами = Key signs as activators of impact of ideological codes in Ukrainian commercial TV advertising
 
Creator Щербак, О. В.
Shcherbak, O. V.
 
Subject ідеологічний код
рекламний слоган
знак-копія
знак-індекс
знак-символ
вплив
ideological code
slogan
sign-copy
sign-index
sign-symbol
impact
 
Description Статтю присвячено проблемі виокремлення ключових знаків як активаторів впливу ідеологічних кодів української комерційної телереклами. Визначено, що поняття «ідеологічний код» та «рекламний слоган» перебувають в одному дефінітивному полі, проте репрезентують відношення «ціле – частина». Встановлено, що ключовими знаками ідеологічних кодів є їхні ключові слова, що профілюють ознаки іронічності, ідексальності та символічності = The article is devoted to the analysis of the functioning of ideological codes in the content of Ukrainian commercial TV advertising, their correlation with slogans and the determination of key signs as the dominant impact indicators.
Щербак, О. В. Ключові знаки як активатори впливу ідеологічних кодів української комерційної телереклами / О. В. Щербак // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2018. – Вип. 11. – С. 35–39.
 
Date 2019-01-11T08:57:47Z
2019-01-11T08:57:47Z
2019-01-11
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2549
 
Language other
 
Relation УДК;811.161.2’22/’23:659.137.1