Запис Детальніше

Фізичне виховання, як засіб формування особистості студентів = Physical education, as a means of forming personality of students

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Фізичне виховання, як засіб формування особистості студентів = Physical education, as a means of forming personality of students
 
Creator Семенов, А. С.
Cеменова, І. Л.
Semenov, A. S.
Semenova, I. L.
 
Subject особистість
інтелект
морально-вольовий дух
свідомість
суспільство
фізична активність
personality
intellect
moral-volitional spirit
consciousness
society
physical activity
 
Description Фізична підготовленість як результат фізичного виховання та занять спортом є умовою всебічного розвитку особистості. У сучасному суспільстві формування особистості стало програмою виховання людини = Physical preparedness as a result of physical education and sports is a condition for the comprehensive development of the individual. In modern society, the formation of personality has become a program of human upbringing.
Семенов, А. С. Фізичне виховання, як засіб формування особистості студентів / А. С. Семенов, І. Л. Семенова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2018. – Вип. 11. – С. 57–59.
 
Date 2019-01-11T10:01:48Z
2019-01-11T10:01:48Z
2019-01-11
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2554
 
Language other
 
Relation УДК;796.011.1