Запис Детальніше

Політична освіта в системі формування громадянського суспільства в Україні = Political education in the formation of civil society in Ukraine

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Політична освіта в системі формування громадянського суспільства в Україні = Political education in the formation of civil society in Ukraine
 
Creator Кравчук, О. Ю.
Кravchuk, O.
 
Subject освіта
суспільство
політична освіта
система державної освіти
молодь
education
society
political education
public education system
youth
 
Description Сформульовані особливості політичної освіти в Україні, приділено увагу взаємозв’язку підвищення рівня політичної освіченості громадян, процесу формування громадянського суспільства та рівня демократизації суспільства. Зазначені аспекти орієнтування на моделі впровадження політичної освіти в європейських країнах з метою її подальшого вдосконалення = The peculiarities of political education in Ukraine are formulated, the attention is paid to the relationship of raising the level of political education of citizens, the process of forming a civil society and the level of democratization of society. The mentioned aspects of orientation on the model of the introduction of political education in European countries with a view to its further improvement.
Кравчук, О. Ю. Політична освіта в системі формування громадянського суспільства в Україні / О. Ю. Кравчук // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2018. – Вип. 11. – С. 85–87.
 
Date 2019-01-11T12:27:55Z
2019-01-11T12:27:55Z
2019-01-11
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2557
 
Language other
 
Relation УДК;37.014.5