Запис Детальніше

Становлення студентського самоврядування у 2011–2015 рр. = Formation of student self-government in 2011-2015

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Становлення студентського самоврядування у 2011–2015 рр. = Formation of student self-government in 2011-2015
 
Creator Трибулькевич, К. Г.
Trybulkevych, K. H.
 
Subject студентське самоврядування
заклади вищої освіти
органи студентського самоврядування
закономірності студентського самоврядування
тенденції студентського самоврядування
student self-government
institutions of higher education
student self-government bodies
patterns of student self-government
student self-government trends
 
Description У статті здійснено аналіз діяльності органів студентського самоврядування та практики функціонування досліджуваного явища у закладах вищої освіти України у період 2011–2015 рр. на основі державних документів; визначено тенденції і закономірності функціонування студентського самоврядування у досліджуваний період = The article analyzes normative documents on the organization and activities of student self-government bodies and the practice of functioning of the phenomenon under study in higher educational institutions of Ukraine in the period 2011-2015; determined trends and patterns of student self-government in 2011-2015.
Трибулькевич, К. Г. Становлення студентського самоврядування у 2011–2015 рр. / К. Г. Трибулькевич // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2018. – Вип. 11. – С. 89–94.
 
Date 2019-01-11T13:07:31Z
2019-01-11T13:07:31Z
2019-01-11
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2559
 
Language other
 
Relation УДК;378.1 (477): 371.83