Запис Детальніше

Educational reform in the Federal Republic of Germany after the “PISA-shock”

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712360/
 
Title Educational reform in the Federal Republic of Germany after the “PISA-shock”
Освітня реформа у Федеративній Республіці Німеччина після "PISA-shock"
 
Creator Dzhurylo, A.P.
 
Subject 373 Kinds of school providing general education
 
Description The European choice of Ukraine necessitates the study, synthesis, critical reflection and creative application of European experience in educational reforms. The experience of Germany in this regard is of particular importance to Ukraine, as Germany has undergone a difficult way of developing an effective system for monitoring the quality of education, and through the articipation of Germany in international comparative studies of students’ educational achievement has significantly improved the uality of school education, especially after the “PISA-shock”.
Європейський вибір України вимагає вивчення, узагальнення, критичного переосмислення та творчого застосування європейського досвіду в галузі освітніх реформ. Досвід Німеччини в цьому відношенні є особливо важливим для України, оскільки Німеччина пройшла важкий шлях розробки ефективної системи моніторингу якості освіти, а завдяки участі Німеччини в міжнародних порівняльних дослідженнях освітніх досягнень учнів значно покращили якість шкільної освіти, особливо після бурхливої реакції суспільства, яка отримала назву "PISA-shock".
 
Publisher ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
 
Date 2018
 
Type Book Section
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712360/1/Dzhurylo_Educational%20Reform%20in%20the%20FRG%20after%20the%20PISA-Shock.pdf
- Dzhurylo, A.P. (orcid.org/0000-0002-5129-6724 <http://orcid.org/0000-0002-5129-6724>) (2018) Educational reform in the Federal Republic of Germany after the “PISA-shock” In: Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна, pp. 80-82.