Запис Детальніше

Українська література. Рівень стандарту : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712367/
 
Title Українська література. Рівень стандарту : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти
Ukrainian literature. Standard level : textbook for 10 Form schools of general secondary education
 
Creator Фасоля, А.М.
Яценко, Таміла Олексіївна
Уліщенко, Віолетта Валентинівна
Бійчук, Галина Леонідівна
Тименко, Валентина Миколаївна
 
Subject 373 Kinds of school providing general education
82 Literature
 
Description Підручник відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинній програмі з української літератури. Головне його завдання — зацікавити учня художнім твором як явищем мистецтва слова, специфічним засобом пізнання світу й себе в ньому, навчити самостійно здобувати й застосовувати знання, формувати предметну читацьку й ключові компетентності, керувати читацьким і особистісним саморозвитком. Методичний апарат підручника допоможе вчителеві організувати навчання української літератури на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів.
The textbook meets the requirements of the State Standard for Basic and Complete Secondary Education and the current Ukrainian Literature Program. The main task is to interest the student in artistic work as a phenomenon of the art of the word, a specific means of knowing the world and in it, to learn to independently acquire and apply knowledge. To form the subject's readership and key competencies to manage reader and personal self-development. Methodical apparatus of the textbook will help the teacher to organize the study of Ukrainian literature on the basis of personally oriented, competent and active approaches.
 
Publisher Педагогічна думка
 
Date 2018
 
Type Book
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712367/1/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_10_2018-08-03_v3.pdf
Фасоля, А.М., Яценко, Таміла Олексіївна, Уліщенко, Віолетта Валентинівна, Бійчук, Галина Леонідівна (orcid.org/0000-0001-5699-687X <http://orcid.org/0000-0001-5699-687X>) and Тименко, Валентина Миколаївна (2018) Ukrainian literature. Standard level : textbook for 10 Form schools of general secondary education Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-475-5