Запис Детальніше

Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи. Лабораторний практикум

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи. Лабораторний практикум
 
Creator Новацький, Анатолій Олександрович
 
Subject мікропроцесори
мікроконтролери
PROTEUS
 
Description Навчальний посібник охоплює теоретичний матеріал та практичні завдання, які необхідні для виконання лабораторного практикуму з дисципліни «Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи». Практикум виконується в комп’ютерному класі кафедри з використанням моделюючого пакету PROTEUS 8.5/8.6. В посібнику наводяться рекомендації по використанню цього пакету та виконанню робіт з наступної тематики: моделювання модуля універсального асинхронного приймача–передавача, моделювання модуля аналого–цифрового перетворювача, моделювання пристроїв керування двигуном постійного струму, уніполярним та біполярним кроковим двигуном та моделювання цифрового вольтметру. В роботі наводяться приклади схем моделювання, алгоритми та керуючі програми мовою С та Асемблер для мікроконтролерів сім`ї МК51 та AVR. Тематика посібника відповідає робочій програмі дисципліни «Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи», яка є важливою дисципліною у навчальному плані підготовки бакалаврів зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». Робота може бути корисною студентам відповідних спеціальностей при вивченні дисциплін, пов’язаних із використанням мікропроцесорних та мікроконтролерних пристроїв та систем, а також при виконанні бакалаврських робіт, курсових проектів, магістерських робіт, в яких використовуються відповідні пристрої. Останнє було враховано при оформленні роботи, яке виконано згідно вимог до конструкторської документації.
 
Date 2019-02-12T17:05:08Z
2019-02-12T17:05:08Z
2018
 
Type Book
Methodical Matherial
 
Identifier Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів освітньої програми «Інтегровані інформаційні системи» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. А. О. Новацький. – Електронні текстові дані (1 файл: 13,14 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 247 с. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26321
 
Language uk
 
Format 247 с.
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ