Запис Детальніше

Система оцінювання ступення пошкоджуванності виробів із композиційних матеріалів

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Система оцінювання ступення пошкоджуванності виробів із композиційних матеріалів
 
Creator Бодак, І. Є.
 
Contributor Єременко, В. С.
 
Subject гістограма
критерій Пірсона
регресія
метод найменших квадратів
апроксимація
004.942
 
Description Спроектовано програмний виріб ступеня пошкоджуваності виробів із композиційних матеріалів,
який призначений для обробки експериментальних даних, що отримані для композиційних матеріалів в точках
з різною пошкоджуваністю і використовується в закладах, де необхідні метрологічні спостереження,
навчальних лабораторіях, системах промислових вимірювальних приладів і засобів автоматизації.
 
Date 2019-02-15T16:30:38Z
2019-02-15T16:30:38Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Бодак, І. Є. Система оцінювання ступення пошкоджуванності виробів із композиційних матеріалів / І. Є. Бодак // XІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні», 4-5 грудня 2018 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна : збірник праць конференції / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ, ФММ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 334–337. – Бібліогр.: 7 назв.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26376
 
Language uk
 
Format С. 334–337
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ
 
Source XІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні», 4-5 грудня 2018 року, м. Київ, Україна : збірник праць конференції