Запис Детальніше

Атомна фізика

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Атомна фізика
 
Creator Кобушкін, Олександр Петрович
 
Subject атоми
ядерна фiзика
квантова електродiнамiка
фізика «елементарних» частинок
 
Description В підручнику викладено головні положення про будову атома й атомних систем, їх спектри випромінювання і поглинання та інші властивості, як з точки зору експерименту, так і теорії. Велику увагу приділено зв’язку атомної фізики з становленням і розвитком квантової механіки, її принципами та положеннями. Надано відомості про основні методи квантової механіки та її рівняння та обговорюється їх застосування для опису властивостей атомних систем.
Для студентів фізико-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також може бути корисним широкому колу фахівців.
Підручник містить матеріали з курсу «Атомна фізика», розрахованого на студентів 3 курсу фізико-технічного інституту НТУУ "КПІ". Він містить виклад головних положень про будову атомів і атомних систем, їх спектри випромінювання та поглинання та інші властивості. Викладаються також основи квантової механіки, які необхідні для викладення матеріалу про будову атома. До кожного розділу підібрані контрольні питання та задачі для самостійної роботи студентів.
This book contains matter of the course “Atomic physics” for 3-year students of Institute of Physics and Technology of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". The book contains general information about atoms and atomic systems, their emission and absorption spectra and other properties. The main principals of quantum mechanics, which are necessary for atomic physics, are also given. All chapters of the book contain control questions and problems for individual work of students.
Учебник содержит материалы курса «Атомная физика», рассчитанного на студентов 3 курса физико-технического института НТУУ "КПИ". Он содержит изложение основных положений про строение атомов и атомных систем, их спектры излучения и поглощения и другие свойства. Излагаются также основы квантовой механики, которые необходимы для изложения материала про строение атомов. К каждому из разделов подобраны контрольные вопросы и задачи для самостоятельной работы студентов
 
Date 2019-02-16T13:18:06Z
2019-02-16T13:18:06Z
2018
 
Type Book
 
Identifier Кобушкін, О. П. Атомна фізика [Електронний ресурс] : [підручник] / О. П. Кобушкін ; КПI ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,81 Мбайт). – Київ : КПI ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 310 с. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26381
 
Language uk
 
Format 310 с.
application/pdf
application/msword
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ