Запис Детальніше

Організаційно-психологічні чинники виникнення та умови подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/714546/
http://orgpsy-journal.in.ua/files/pdf/red_maket_1.07_1531213293.pdf
 
Title Організаційно-психологічні чинники виникнення та умови подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях
Organizational and psychological factors in the development of social tension in educational organizations and conditions for its overcoming
 
Creator Ivkin, V. M
Karamushka, L.M.
Tereshchenko, K. V.
Kredentser, O.V.
Lagodzinska, V. I.
Kovalchuk, O. S.
 
Subject 1 Philosophy. Psychology
304 Social questions. Social practice. Cultural practice. Way of life (Lebensweise)
37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
 
Description У статті представлено аналіз організаційно-психологічних чинників виникнення та умов подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях. Показано, що найбільш вираженими чинниками є відсутність мотивації до виконання професійних завдань та підвищення рівня кваліфікації, терміновість завдань та економічна криза в країні. Встановлено, що персонал освітніх організацій достатньо адекватно розуміє значущість своєчасної діагностики проблеми, яка викликає ситуацію соціального напруження в організації, залучення до ідентифікації проблеми освітнього персоналу та інформаційного забезпечення даного процесу. Однак, при цьому спостерігається певна диспропорція між усвідомленням освітнім персоналом значущості етапу діагностики та значущості також етапу розв’язання проблеми (подолання СНО), а також між залученням всього персоналу до аналізу проблеми і залученням до цього процесу також групи експертів або спеціальних команд.
The article presents an analysis of organizational and psychological factors of the development of and conditions for overcoming social tension in educational organizations. It has been shown that the leading factors in the development of social tension in educational organizations include the lack of teaching staff's work and professional development motivation, the urgency of work tasks and the economic crisis in the country. It has been found that the teaching staff are aware of the importance of and their role in the timely identification of the problems that cause social tension in the organization. However, there is a certain imbalance between the teaching staff's awareness of the significance of the problems identification and the problems solution, as well as between the roles of the teaching staff and an expert group in these processes.
 
Publisher ЛОГОС
 
Date 2018
 
Type Article
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/714546/1/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_2018_2%2813%29.pdf
- Ivkin, V. M, Karamushka, L.M., Tereshchenko, K. V., Kredentser, O.V., Lagodzinska, V. I. and Kovalchuk, O. S. (2018) Organizational and psychological factors in the development of social tension in educational organizations and conditions for its overcoming Організаційна психологія. Економічна психологія, 2 (13). pp. 68-73. ISSN 2411–3190