Запис Детальніше

ВИДИ І ФОРМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ)

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ВИДИ І ФОРМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ)
TYPES AND FORMS OF CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ACADEMIC STAFF (BY THE RESULTS OF THE POLL)
 
Creator Bulvinska, Oksana
Bulvinsky, Maxim
 
Subject безперервний професійний розвиток; види і форми професійного розвитку; заклади вищої освіти; науково-педагогічні працівники; підвищення кваліфікації; ранжування.
academic staff; continuing professional development; higher education institutions; types and forms of continuing professional development; сertification training; ranking.
 
Description Стаття присвячена результатам опитування науково-педагогічних працівників університетів України щодо видів і форм їх професійного розвитку. За допомогою методу ранжування форми професійного розвитку впорядковані за ступенем зменшення їх значення для респондентів. Визначено, що перші три рангових місця серед названих видів і форм професійного розвитку викладачів університетів зайняли навчання на тренінгах, курсах, коучінг-сесіях за межами рідного закладу освіти, використання онлайнових форм і самоаналіз власного професійного досвіду відповідно. Запропоновано розвивати види професійного зростання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти за рахунок акредитованих освітніх програм у закладах освіти або наукових інституціях, а також використання онлайнових форм не тільки українського, а й європейського та світового Інтернет-простору.
The article is devoted to the results of the academic stuff of Ukrainian universities employees regarding to the types and forms of their professional development. Professional development forms are ordered according to their reducing degree in meaning for respondents by a ranking method. It was determined that the first three ranked places among the named types and forms of university lecturers professional development took such activities as studying at trainings, courses, coaching sessions outside the native educational institution; using online forms and self-analysing of own professional experience accordingly. Nationwide advanced training courses and a system of professional development within native higher education institutions are highly demanded among lecturers, although are clearly underdeveloped forms.  According to the results of the study, it is suggested to cultivate types of professional growth of the academic stuff of higher education institutions at the expense of accredited educational programs in educational or scientific institutions; expanding of educational online resources of a Ukrainian Internet segment, as well as involvement of European and worldwide relevant resources. It is also perspective to develop the lecturers training system in the context of institutional autonomy as this is an all-European trend.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor

 
Date 2018-09-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/550
10.28925/2312-5829.2018.3-4.8426
 
Source Освітологічний дискурс; 2018: № 3-4 (22-23); 95 - 106
Educological discourse; 2018: № 3-4 (22-23); 95 - 106
Освитологичный дискурс; 2018: № 3-4 (22-23); 95 - 106
2312-5829
10.28925/2312-5829.2018.3-4
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/550/440
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0