Запис Детальніше

Психологія конфлікту

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Психологія конфлікту
 
Creator Кононець, Марія Олександрівна
 
Subject психологія конфлікту
робоча програма кредитного модуля
 
Description Психологія конфлікту. Робоча программа кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»; 051 «Економіка»; 061 «Журналістика»; 073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг». Освітня програма: Образотворче мистецтво; Реклама і зв'язки з громадськістю; Видавнича справа та редагування; Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі; Економічна кібернетика; Міжнародна економіка; Економіка підприємства; Управління персоналом та економіка праці; Бізнес-аналітика; Менеджмент і бізнес-адміністрування; Менеджмент інвестицій та інновацій; Менеджмент міжнародного бізнесу; Логістика; Промисловий маркетинг.
 
Date 2019-02-20T17:08:12Z
2019-02-20T17:08:12Z
2018
 
Type Discipline program
 
Identifier Психологія конфлікту [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. М. О. Кононець. – Електронні текстові дані (1 файл: 190 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 17 с. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26462
 
Language uk
 
Format 17 c.
application/msword
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ