Запис Детальніше

Юридична психологія

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Юридична психологія
 
Creator Гуцол, Світлана Юріївна
Ковальова, Світлана Борисівна
 
Subject юридична психологія
робоча програма кредитного модуля
 
Date 2019-02-21T16:55:02Z
2019-02-21T16:55:02Z
2018
 
Type Discipline program
 
Identifier Юридична психологія [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальність 081 «Право», освітня програма «Господарське та адміністративне право і процес», «Інформаційне право та право інтелектуальної власності», форма навчання заочна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. Ю. Гуцол, С. Б. Ковальова. – Електронні текстові дані (1 файл: 158,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 10 с. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26489
 
Language uk
 
Format 10 с.
application/msword
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ