Запис Детальніше

Педагогічна майстерність

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Педагогічна майстерність
 
Creator Волянюк, Наталія Юріївна
Москаленко, Ольга Володимирівна
 
Subject педагогічна майстерність
робоча програма кредитного модуля
 
Description Педагогічна майстерність. Робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти другий (магістерський), спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 113 «Прикладна математика», 125 «Кібербезпека». Освітня програма ОНП Високі фізичні технології; Фізика живих систем; Фізика новітніх джерел енергії; Математичні методи криптографічного захисту інформації; Математичні методи комп'ютерного моделювання; Системи і технології кібербезпеки; Математичні методи кібербезпеки; Системи технічного захисту інформації.
 
Date 2019-02-21T15:55:39Z
2019-02-21T15:55:39Z
2018
 
Type Discipline program
 
Identifier Педагогічна майстерність [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти другий (магістерський), форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Н. І. Волянюк, О. В. Москаленко. – Електронні текстові дані (1 файл: 62,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 17 с. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26485
 
Language uk
 
Format 17 с.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ