Запис Детальніше

Психологія

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Психологія
 
Creator Блохіна, Ірина Олександрівна
 
Subject психологія
робоча програма кредитного модуля
 
Date 2019-02-22T10:50:43Z
2019-02-22T10:50:43Z
2018
 
Type Discipline program
 
Identifier Психологія [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», освітня програма ОПП «Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів», форма навчання заочна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. О. Блохіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 309,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 18 с. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26503
 
Language uk
 
Format 18 с.
application/msword
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ