Запис Детальніше

Вдосконалення електроємнісного методу контролю для дефектоскопії матеріалів

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вдосконалення електроємнісного методу контролю для дефектоскопії матеріалів
 
Creator Івіцька, Дар’я Костянтинівна
 
Contributor Баженов, Віктор Григорович
 
Subject електроємнісний контроль
діелектрична проникність
дефектоскопія матеріалів
electric capacitance non-destructive control
capacitive sensor
dielectric permittivity
noise immunity of control
электроемкостной контроль
диэлектрическая проницаемость
дефектоскопия материалов
620.179.148:620.192](043.3)
 
Description Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», МОН України, Київ, 2019.
У роботі здійснено математичне моделювання, яке дозволило визначити раціональні параметри та режими роботи сенсору для забезпечення максимальної чутливості схеми. Досліджено параметри процесу контролю та межі застосування методу. Здійснено моделювання контролю дефектів різних типів.
Здійснено моделювання розподілу чутливості ємнісного сенсора, що дозволило порівняти сенсори різної геометричної форми та визначити оптимальні конструктивні параметри. Запропоновано конструкцію сенсора, яка має найвищу чутливість та глибину проникнення. Здійснено моделювання процесу контролю матеріалів зі змінними провідними властивостями, що підтвердило можливість застосування методу для такого класу матеріалів.
Розроблено спосіб підвищення завадостійкості та швидкодії методу. Проведено експериментальні дослідження, які підтвердили працездатність електроємнісного методу для контролю дефектів. Шляхом математичного моделювання проаналізовано вплив різних чинників на випадкову похибку вимірювання.
 
Date 2019-02-25T16:01:35Z
2019-02-25T16:01:35Z
2019
 
Type Thesis Doctoral
 
Identifier Івіцька, Д. К. Вдосконалення електроємнісного методу контролю для дефектоскопії матеріалів : дис. … канд. техн. наук : 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин / Івіцька Дар’я Костянтинівна. – Київ, 2019. – 180 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26528
 
Language uk
 
Format 180 с.
application/pdf
 
Publisher Київ