Запис Детальніше

Економіка та організація виробництва. Рекомендації до виконання економіко-організаційного розділу дипломних робіт для студентів всіх технічних спеціальностей

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Економіка та організація виробництва. Рекомендації до виконання економіко-організаційного розділу дипломних робіт для студентів всіх технічних спеціальностей
 
Creator Крейдич, Ірина Миколаївна
Семенченко, Наталія Віталіївна
Рощина, Надія Василівна
Борданова, Людмила Сергіївна
Ренська-Скребньова, Наталія Юріївна
 
Description Навчальний посібник призначено для виконання економіко-організаційного розділу дипломних робіт для студентів всіх технічних спеціальностей. Містить вимоги до змісту та оформлення економіко-організаційного розділу пояснювальної записки, вказівки до виконання окремих частин економіко-організаційного розділу та приклади виконання економічної частини дипломних робіт.
 
Date 2019-02-27T16:44:11Z
2019-02-27T16:44:11Z
2018
 
Type Methodical Matherial
 
Identifier Економіка та організація виробництва. Рекомендації до виконання економіко-організаційного розділу дипломних робіт для студентів всіх технічних спеціальностей [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. всіх технічних спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І.М. Крейдич. Н.В. Семенченко, Н.В. Рощина, Л.С. Борданова, Н.Ю. Ренська-Скребньова. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,91 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 81 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26580
 
Language uk
 
Format 81 с.
application/msword
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ