Запис Детальніше

Точки контролю у менеджменті силосування. Переваги силосного типу годівлі

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Точки контролю у менеджменті силосування. Переваги силосного типу годівлі
 
Creator Борщенко, В. В.
Рязанцев, О. В.
Тростянець, М. М.
Borschenko, V.
Riazantsev, O.
Trostianets, M.
Тростянец, М. М.
 
Subject кукурудзяний силос
люцерновий сінаж
раціони корів
заготівля високоякісного корму
кукурузный силос
люцерновый сенаж
рационы коров
заготовка высококачественного корма
corn silage
alfalfa haylage
rations of cows
harvesting of high-quality feed
 
Description «Точки контролю у менеджменті силосування. Переваги силосного типу годівлі» – з такою доповіддю на семінарі виступив Лоуренс Джонс (Американ Фарм Продактс).
Основним фактором успіху у молочному скотарстві є заготівля високоякісного основного корму: кукурудзяного силосу та люцернового сінажу.
При аналізі якості кукурудзяного силосу слід звертати увагу на такі показники, як: кількість та перетравність НДК, кількість і перетравність крохмалю. Якість люцернового сінажу визначається кількістю та перетравністю НДК, а також кількістю протеїну.
«Точки контроля в менеджменте силосования. Преимущества силосного типа кормления» – с таким докладом на семинаре выступил Лоуренс Джонс (Американ Фарм Продактс).
Основным фактором успеха в молочном скотоводстве является заготовка высококачественного основного корма: кукурузного силоса и люцернового сенажа.
При анализе качества кукурузного силоса следует обращать внимание на такие показатели, как: количество и переваримость НДК, количество и переваримость крахмала. Качество люцернового сенажа определяется количеством и переваримостью НДК, а также количеством протеина.
«Control points in silage management. Advantages of silage type feeding» – with such a report at the seminar was made by Lawrence Jones (American Pharm Products).
The main factor of success in dairy cattle breeding is high quality harvesting main feed: corn silage and alfalfa haylings.
When analyzing the quality of maize silage, attention should be paid to the following indicators: quantity and digestibility of NDF, quantity and digestibility of starch. Quality alfalfa haylage is determined by the amount and digestibility of the NDC, as well as by the amount protein.
 
Date 2019-03-06T12:52:37Z
2019-03-06T12:52:37Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Борщенко В. В. Точки контролю у менеджменті силосування. Переваги силосного типу годівлі / В. В. Борщенко, О. В. Рязанцев, М. М. Тростянець // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : наук.-теорет. зб. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – Вип. 8. – С. 188–190.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9568
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет