Запис Детальніше

Використання повнораціонних кормових сумішок в годівлі дійних корів

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Використання повнораціонних кормових сумішок в годівлі дійних корів
 
Creator Степаненко, В. М.
Веремій, Д. В.
Крушевський, В. В.
Степаненко, В. Н.
Веремий, Д. В.
Крушевский, В. В.
Stepanenko, V.
Veremii, D.
Krushevskyi, V.
 
Subject кормові суміші
годівля дійних корів
роздавання кормосумішок
поживність речовин
продуктивність тварин
кормовые смеси
кормление дойных коров
раздача кормосмесей
питательность веществ
продуктивность животных
fodder mixes
feeding dairy cows
distribution of fodder mixes
nutritional value of substances
animal productivity
 
Description Відповідно із національним проектом «Відроджене скотарство» на період з 2011–2015 рр. важливим напрямком удосконалення годівлі худоби є застосування однотипної годівлі та широке використання повнораціонних кормових сумішей, що дозволяє значно підвищити продуктивність тварин [3, 5].
Про доцільність такої годівлі свідчить досвід передових сільськогосподарських підприємств («Кутузівка» Харківської області, «Єрчики» Житомирської області, «Агро-Союз» Дніпропетровської області, «Терезине», «Агро-Світ» Київської області, «Маяк» Черкаської області та ін.).
Согласно национальному проекту «Возрожденное скотоводство» на период с 2011–2015 гг. важным направлением совершенствования кормления скота является применение однотипного кормления и широкое использование полнорационных кормовых смесей, что позволяет значительно повысить продуктивность животных [3, 5].
О целесообразности такого кормления свидетельствует опыт передовых сельскохозяйственных предприятий («Кутузовка» Харьковской области, «Ерчики» Житомирской области, «Агро-Союз» Днепропетровской области, «Терезино», «Агро-Мир» Киевской области, «Маяк» Черкасской области и др.).
According to the national project «Restored Livestock» for the period from 2011–2015, an important direction in improving livestock feeding is the use of the same type of feeding and the widespread use of fodder mixes, which can significantly increase animal productivity [3, 5].
The expediency of such feeding is evidenced by the experience of leading agricultural enterprises («Kutuzivka» of the Kharkiv region, «Yerchiki» of Zhytomyr region, «Agro-Soyuz» of Dnipropetrovsk region, «Terezine», «Agro-Svit» of Kyiv region, «Mayak» of Cherkasy region, etc.).
 
Date 2019-03-12T14:21:46Z
2019-03-12T14:21:46Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Степаненко В. М. Використання повнораціонних кормових сумішок в годівлі дійних корів / В. М. Степаненко, Д. В. Веремій, В. В. Крушевський // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : наук.-теорет. зб. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – Вип. 8. – С. 72–75.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9570
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет