Запис Детальніше

Поживність кормових видів рослин лісових насаджень в осінній та зимовий періоди в контексті етологічних досліджень на свійських козах

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Поживність кормових видів рослин лісових насаджень в осінній та зимовий періоди в контексті етологічних досліджень на свійських козах
 
Creator Борщенко, В. В.
Рязанцев, О. В.
Borshchenko, V.
Riazantsev, O.
 
Subject живлення тварин
поживність
вибіркове споживання
лісові кормові угіддя
кормова поведінка
питание животных
питательность
избирательное потребление
лесные кормовые угодья
кормовое поведение
animal nutrition
nutritivety
selective consumption
forest fodder lands
feeding behaviour
 
Description Стаття присвячена аналізу поживної цінності окремих видів кормів лісових угідь, відібраних в осінній і зимовий пе-ріоди з врахуванням броузерного типу кормової поведінки свійських кіз при їх випасі. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що за основними показниками поживної цінності відібрані корми відповідають нормам годівлі для жуй-них тварин і навіть їх перевищують. В той же час проблемним питанням є доступність кормових видів, що пов’язано з низьким рівнем їх врожайності в умовах лісових угідь. Проблемним питанням в цей період скоріше є можливість спожити достатню кількість кормів відповідної якості, ніж сумніви у наявності кормів, які відповідають нормативним показникам поживності.
Статья посвящена анализу питательной ценности отдельных видов кормов лесных угодий, отобранных в осенний и зимний периоды, с учетом броузерного типа кормового поведения домашних коз при их выпасе. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что по основным показателям питательной ценности, отобранные корма, отвечают нормам кормления жвачных животных и даже превышают их. В тоже время проблемным вопросом является доступность кормовых видов, что связано с низким уровнем их урожайности в условиях лесных угодий. Этот показатель может является основным ограничивающим фактором продуктивности животных.
The browser type of the domestic goats fodder behavior at their graving it taken into account. The results obtained allow to draw a con-clusion that according to the basic indicators of nutritive value the selected forages correspond to the feeding standards of ruminants and even exceed them. It becomes clear that it is animals with browsing type of feed behaviour that have advantages in using the land during critical periods of the year, due to the possibility of selective feed consumption.
 
Date 2019-03-13T12:28:07Z
2019-03-13T12:28:07Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Борщенко В. В. Поживність кормових видів рослин лісових насаджень в осінній та зимовий періоди в контексті етологічних досліджень на свійських козах / В. В. Борщенко, О. В. Рязанцев // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. Тваринництво. – 2018. – Вип. 2 (34). – С. 124–128.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9572
 
Language uk
 
Publisher Сумський національний аграрний університет