Запис Детальніше

Технологія годівлі та забою норок в умовах ТОВ «НАДГРАН» Житомирської області

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Технологія годівлі та забою норок в умовах ТОВ «НАДГРАН» Житомирської області
 
Creator Мамченко, В. Ю.
Басаргін, В. А.
Лавринюк, О. О.
Степаненко, В. М.
Mamchenko, V.
Basargin, V.
Lavrinyuk, O.
Stepanenko, V.
Басаргин, В. А.
Лавринюк, О. А.
Степаненко, В. Н.
 
Subject годівля
утримання
норки
кліткова система утримання
фарш
технологія забою
кормление
содержание
клеточная система содержания
технология забоя
feeding
maintenance
mink
cell storage system
minced meat
slaughter technology
 
Description Встановлено, що в умовах ТОВ «НАДГРАН» Житомирської області застосовують кліткову систему утримання норок. Молодняк та дорослих норок годують двічі, самок – 3–4 рази на добу спеціально виготовленим фаршем. Норок умертвляють 2%-м розчином дитиліну, який вводять внутрішньом’язово. Операцію проводять в цеху забою. Тут передбачено місце для забою тварин, охолодження тушок, для знімання, обезжирення та правки шкурок.
Установлено, что в условиях ООО «НАДГРАН» Житомирской области применяют клеточную систему содержания норок. Молодняк и взрослых норок кормят дважды, самок – 3–4 раза в сутки специально изготовленным фаршем. Норок умерщвляют 2%-м раствором дитилина, который вводят внутримышечно. Операцию проводят в цехах убоя. Тут предусмотрено место для забоя животных, охлаждения тушек, для снятия, обезжиривания и правки шкурок.
It was established, that in the conditions of LLC «NADGRAN» of Zhytomyr region the cellular system of mink keeping is used. Young and adults mariors feed twice, females – 3–4 times a day by specially made minced meat. Nails are slaughtering with 2% solution of dytyline, which is injected intramuscularly. The operation is carried out at the shop for slaughter. There is provided a place for slaughter of animals, cooling of carcasses, for removing, degreasing and correcting skins.
 
Date 2019-03-18T14:34:20Z
2019-03-18T14:34:20Z
2018
 
Type Conference materials
 
Identifier Технологія годівлі та забою норок в умовах ТОВ «НАДГРАН» Житомирської області / В. Мамченко, В. Басаргін, О. Лавринюк, В. Степаненко // Розведення та селекція тварин: досягнення, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2018 р. – Житомир : Полісся, 2018. – С. 158–165.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9577
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет