Запис Детальніше

Різнотипові раціони для бугайців у зоні Полісся

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Різнотипові раціони для бугайців у зоні Полісся
 
Creator Савчук, І. М.
Ковальова, С. П.
Савчук, И. М.
Ковалева, С. П.
Savchuk, І.
Kovalova, S.
 
Subject бугайці
раціони
типи годівлі
приріст
забійний вихід
бычки
рационы
типы кормления
прирост
убойный выход
bulls
rations
types of feeding
growth
slaughter
 
Description Використання для відгодівлі бугайців в умовах поліської зони України кормів раціонів силосно-концентратно-коренеплідного та силосно-концентратно-сінного типів порівняно з силосно-концентратною годівлею позитивно позначилося на середньодобових приростах живої маси тварин – вони були на 25–51 г, або на 2,3–4,6 % не вірогідно більшими, ніж у контролі. Молодняк ВРХ дослідних груп витрачав на 1 кг приросту живої маси на 2,7–3,4 % обмінної енергії менше, ніж їх контрольні аналоги.
Использование для откорма бычков в условиях полесской зоны Украины кормов рационов силосно-концентратно-корнеплодного и силосно-концентратно-сенного типов по сравнению с силосно-концентратным кормлением положительно сказалось на среднесуточных приростах живой массы животных – они были на 25–51 г, или на 2,3–4,6% не достоверно больше, чем в контроле. Молодняк КРС исследовательских групп тратил на 1 кг прирост живой массы на 2,7–3,4% обменной энергии меньше, чем их контрольные аналоги.
The use of fattening Bulls in the conditions of the Polissian zone of Ukraine forage rations of silo-concentrate-root-crop and silo-concentrate-hay types compared to malting-concentrated feeding positively affected the average daily increments in live weight of animals – they were 25–51 g, or 2.3–4.6% are not significantly higher than in the control. Young foxes of experimental groups spent 1 kg of live weight gain on 2.7–3.4% of the exchange energy less than their control counterparts.
 
Date 2019-03-18T12:34:23Z
2019-03-18T12:34:23Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Савчук І. Різнотипові раціони для бугайців у зоні Полісся / І. Савчук, С. Ковальова // Тваринництво України. – 2018. – № 5. – С. 39–43.
0321-1525
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9576
 
Language uk
 
Publisher Національний університет біоресурсів і природокористування України; Паралель