Запис Детальніше

Фертильність корів симентальської породи при органічному виробництві молока

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Фертильність корів симентальської породи при органічному виробництві молока
 
Creator Кучер, Д. М.
Кочук-Ященко, О. А.
Мамченко, В. Ю.
Кучер, Д. Н.
Кочук-Ященко, А. А.
Kucher, D.
Kochuk-Yaschenko, O.
Mamchenko, V.
 
Subject симентальська порода
виробництво молока
органічне скотарство
фертильність корів
симментальская порода
производство молока
органическое скотоводство
фертильность коров
simmental breed
milk production
organic cattle breeding
fertility of cows
 
Description Актуальність проблеми
Ряд закордонних авторів стверджують, що продуктивність корів при органічному скотарстві відрізняється від продуктивності корів у конвенційних стадах. На даному етапі при органічному веденні галузі тварини мають дещо гіршу фертильність, при рівній кількості соматичних клітин, порівняно з коровами у конвенційних стадах. Крім того, глобальне використання при складанні планів племінного підбору плідників, які передають нащадкам високі надої, призвело до погіршення здоров’я та репродуктивних ознак.
Актуальность проблемы
Ряд авторов утверждают, что продуктивность коров при органическом скотоводстве отличается от продуктивности коров в конвенционных стадах. На данном этапе при органическом ведении отрасли животные имеют несколько худшую фертильность, при равном количестве соматических клеток по сравнению с коровами в конвенционных стадах. Кроме того, глобальное использование при составлении планов племенного подбора производителей, которые передают потомкам высокие надои, привело к ухудшению здоровья и репродуктивных признаков.
The urgency of the problem
A number of foreign authors argue that the productivity of cows in organic cattle breeding differs from the productivity of cows in conventional herds. At this stage, in organic farming, the animals have slightly worse fertility, with an equal number of somatic cells, compared with cows in conventional herds. In addition, global use in preparing plans for tribal selection of pedigrees led to a deterioration in health and reproductive characteristics.
 
Date 2019-03-21T13:53:01Z
2019-03-21T13:53:01Z
2018
 
Type Conference materials
 
Identifier Кучер Д. М. Фертильність корів симентальської породи при органічному виробництві молока / Д. М. Кучер, О. А. Кочук-Ященко, В. Ю. Мамченко // Молоді вчені у вирішенні проблем тваринництва та ветеринарії : матеріали IV наук.-практ. конф., 22 берез. 2018 р. – Житомир : Полісся, 2018. – С. 74–76.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9579
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет; Полісся