Запис Детальніше

Визначення і класифікація зовнішніх факторів ефективності олійного виробництва в ринкових умовах господарювання = Defining and classification the external factors of vegetable oil production efficiency in market conditions

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Визначення і класифікація зовнішніх факторів ефективності олійного виробництва в ринкових умовах господарювання = Defining and classification the external factors of vegetable oil production efficiency in market conditions
 
Creator Каткова, Н. В.
Katkova, N. V.
 
Subject зовнішні фактори
ефективність
олійне виробництво
класифікація
external factors
efficiency
vegetable oil production
classification
 
Description У статті визначені, охарактеризовані і класифіковані зовнішні фактори ефективності олійного виробництва. В якості основних зовнішніх факторів ефективності, які класифіковані на ринково-сировинні і ринково-продуктові, визначені урожайність олійних культур, якість насіння, експорт насіння олійних культур, попит на олійну продукцію, наявність конкуренції чи монополії на виробництво олії, ціни і якість продукції конкурентів. Наведена схема взаємозв'язку і взаємозалежності зовнішніх факторів ефективності олійного виробництва = The article defines, characterizes and classifies external factors of vegetable oil production efficiency. The main external factors of efficiency, which are classified in market raw materials and market products, are defined yields of oilseeds, quality of seeds, export of oilseeds, demand for oil products, the presence of competition or monopoly on the oils production, prices and quality of competitors' products. The scheme of interconnection and interdependence of external factors of vegetable oil production efficiency is presented.
Каткова, Н. В. Визначення і класифікація зовнішніх факторів ефективності олійного виробництва в ринкових умовах господарювання / Н. В. Каткова // Науковий вісн. Одес. держ. екон. ун-т. – 2006. – № 3. – С. 14–23.
 
Date 2019-04-04T07:47:10Z
2019-04-04T07:47:10Z
2019-04-04
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2563
 
Language other
 
Relation УДК;339.439