Запис Детальніше

Вербальні маркери профілю адресата як активатори впливу та індикатори семіотичної ґенези комунікативних кодів у комерційній телерекламі

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вербальні маркери профілю адресата як активатори впливу та індикатори семіотичної ґенези комунікативних кодів у комерційній телерекламі
 
Creator Щербак, О. В.
 
Subject адресат
комунікативний код
сугестія
знак-копія
знак-індекс
знак-символ
 
Description Статтю присвячено проблемі вербалізації профілю адресата як одного зі складників комунікативного коду української комерційної телереклами. Розкрито зміст поняття «адресат», сформовано масив його вербальних маркерів та здійснено їхню систематизацію, а також пояснено їхню впливову специфіку й визначено семіотичний статус (за класифікацією Ч. Пірса).
Щербак, О. В. Вербальні маркери профілю адресата як активатори впливу та індикатори семіотичної ґенези комунікативних кодів у комерційній телерекламі [Текст] / О. В. Щербак // Записки з українського мовознавства : зб. наук. пр. = Opera in linguistica ukrainiana : Fascicullum 25. / Головний ред. Т. Ю. Ковалевська. – Одеса : "ПолиПринт", 2018. – Вип. 25 – С. 259–270.
 
Date 2019-04-16T08:36:11Z
2019-04-16T08:36:11Z
2019-04-16
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2571
 
Language other
 
Relation УДК;81’37:811.161.2