Запис Детальніше

Міфологема "казка" в українській комерційній телерекламі як впливовий елемент ідеологічного коду: проблеми моделювання

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Міфологема "казка" в українській комерційній телерекламі як впливовий елемент ідеологічного коду: проблеми моделювання
 
Creator Щербак, О. В.
 
Subject ідеологічний код
міфологема
ключовий знак
сугестія
рекламний текст
 
Description У статті розкрито зміст поняття «міфологема», презентовано розроблену схему моделювання міфологем української комерційної телереклами та доведено її дієвість на прикладі міфологеми «казка» з поясненням впливової специфіки структурно-семіотичних компонентів.
Щербак, О. В. Міфологема "казка" в українській комерційній телерекламі як впливовий елемент ідеологічного коду: проблеми моделювання [Текст] / О. В. Щербак // Матеріали ХІV Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців "Прикладна лінгвістика 2018: проблеми і рішення . – Миколаїв : НУК, 2018. –
С. 72–76.
 
Date 2019-04-16T08:46:33Z
2019-04-16T08:46:33Z
2019-04-16
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2572
 
Language other
 
Relation УДК;811.161.2:659.148.4:003:316.776.33