Запис Детальніше

Вплив статі плода на відтворну здатність корів голштинської чорно-рябої породи

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив статі плода на відтворну здатність корів голштинської чорно-рябої породи
 
Creator Трохименко, В. З.
Шеремета, В. І.
Trohimenko, V.
Sheremeta, V.
Шеремета, В. И.
 
Subject стать плода
індекс осіменіння
заплідненість
тривалість тільності
сервіс-період
пол плода
индекс осеменения
оплодотворенность
продолжительность стельности
сервис-период
sex of fetus
insemination index
rate of fertility
length of gestation
service-period
 
Description Доведено, що у корів голштинської чорно-рябої породи тривалість тільності та відтворна здатність не залежать від статі плода. У разі тривалості тільності 281–290 днів народжується вірогідно більше на 32,9% бугайців, ніж теличок.
Доказано, что у коров голштинской черно-пестрой породы продолжительность стельности и воспроизводительная способность не зависят от пола плода. В случае продолжительности стельности 281–290 дней рождается достоверно больше на 32,9% бычков, чем телок.
In the article is described, that the cows pregnancy and reproductive function of Holstein black and white breed cows does not depend or sex of fetus. In case of gestation length with the limits of 281–290 more by 32.9% male-sex calf than female-sex calf.
 
Date 2019-04-15T10:30:44Z
2019-04-15T10:30:44Z
2007
 
Type Article
 
Identifier Трохименко В. З. Вплив статі плода на відтворну здатність корів голштинської чорно-рябої породи / В. З. Трохименко, В. І. Шеремета // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2007. – № 114. – С. 173–177.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9596
 
Language uk
 
Publisher Національний університет біоресурсів і природокористування України