Запис Детальніше

Вплив технології виробництва меду на його якість

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив технології виробництва меду на його якість
 
Creator Лісогурська, О. В.
Кривий, М. М.
Лісогурська, Д. В.
Фурман, С. В.
Вербельчук, С. П.
Лисогурская, О. В.
Кривой, М. Н.
Лисогурская, Д. В.
Lisogurska, О.
Kryvyi, M.
Lisogurska, D.
Furman, S.
Verbelchuk, S.
 
Subject мед
виробництво меду
якість меду
стільники
honey
production of honey
quality of honey
honeycombs
производство меда
качество меда
соты
 
Description Вступ. Виробництво меду в Україні − найбільш конкурентне в світі, поряд із зерном та олією. Україна виробляє 60 тис. тонн меду в рік та займає 5 місце в світі після Китаю, США, Аргентини та Туреччини. Але на сьогодні підприємства не можуть забезпечити достатній обсяг меду для експорту, через невідповідність технологій жорстким вимогам до якості меду, які прийняті у світі. Вступ України до Світової організації торгівлі вимагає розроблення нових та удосконалення існуючих технологій, які б забезпечували одержання продукції високої якості.
Введение. Производство меда в Украине − наиболее конкурентное в мире, наряду с зерном и маслом. Украина производит 60 тыс. тонн меда в год и занимает 5 место в мире после Китая, США, Аргентины и Турции. Но сегодня предприятия не могут обеспечить достаточный объем меда для экспорта, из-за несоответствия технологий жестким требованиям к качеству меда, принятых в мире. Вступление Украины во Всемирную торговую организацию требует разработки новых и усовершенствования существующих технологий, обеспечивающих получение продукции высокого качества.
Introduction. Honey production in Ukraine is the most competitive in the world, along with grain and oil. Ukraine produces 60 thousand tons of honey a year and takes 5th place in the world after China, the USA, Argentina and Turkey. But today, businesses can not provide enough honey for exports, due to the lack of technology to meet harsh honey quality requirements that are accepted in the world. Ukraine’s accession to the World Trade Organization requires the development of new and improved existing technologies that would ensure the receipt of high quality products.
 
Date 2019-04-15T08:28:24Z
2019-04-15T08:28:24Z
2016
 
Type Conference materials
 
Identifier Вплив технології виробництва меду на його якість / О. В. Лісогурська, М. М. Кривий, Д. В. Лісогурська [та ін.] // Молоді вчені у вирішенні проблем тваринництва та ветеринарії : матеріали III наук.-практ. конф., 29 листоп. 2016. – Житомир : Полісся, 2016. – С. 66–68.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9595
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет; Полісся