Запис Детальніше

Підприємницька діяльність у внутрішній торгівлі Київської, Подільської і Волинської губерній (друга половина XIX – початок XX ст.)

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Підприємницька діяльність у внутрішній торгівлі Київської, Подільської і Волинської губерній (друга половина XIX – початок XX ст.)
 
Creator Романюк, Н. Й.
Романюк, Н. И.
Romaniuk, N.
 
Subject підприємницька діяльність
торгівля
Київщина
Поділля
Волинь
предпринимательская деятельность
торговля
Киевщина
Подолье
Волынь
entrepreneurial activities
trade
Kyiv
Podillya
Volyn
 
Description На основі матеріалів фондів Центрального Державного історичного архіву України в м. Києві, державних архівів Київської, Хмельницької, Житомирської областей та інших джерел розглядається підприємницька діяльність у внутрішній торгівлі Київської, Подільської і Волинської губерній другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
На основе материалов фондов Центрального Государственного исторического архива Украины в г. Киеве, государственных архивов Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и других источников рассматривается предпринимательская деятельность во внутренней торговле Киевской, Подольской и Волынской губерний второй половины ХІХ – начала ХХ в.
On the basic of the materials from the funds of the Central State Historical Archive of Ukraine (Kyiv), State Archives of Kyiv, Khmelnytsky and Zhytomyr oblasts, as well as on the basis of reviewing literary sources the author highlights the entrepreneurial activities in the domestic trade of Kyiv, Podillya and Volyn provinces in the second part of the XIXth – the beginning of the XXth centuries.
 
Date 2019-04-11T07:32:32Z
2019-04-11T07:32:32Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Романюк Н. Підприємницька діяльність у внутрішній торгівлі Київської, Подільської і Волинської губерній (друга половина XIX–початок XX ст.) / Н. Романюк // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 6. Іст. науки. – 2014. – Вип. 11. – С. 159–168.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9585
 
Language uk
 
Publisher Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова