Запис Детальніше

Effects of global labor market trends on the content of professional training of future IT managers

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/715870/
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2917
 
Title Effects of global labor market trends on the content of professional training of future IT managers
Вплив тенденцій світового ринку праці на зміст професійної підготовки майбутніх ІТ-менеджерів
 
Creator Banit, Olga
Lukianova, L.
Goretko, Tetiana
 
Subject 374 Education and training out of school. Further education
378 Higher education. Universities. Academic study
 
Description The article outlines key trends in the global labor market and Ukraine’s labor market, describes the role of the information technology industry in the global economy and the economy of Ukraine, and establishes the mutual influence of the labor market and IT market trends. The authors analyze the issues of personnel shortages, in particular, IT managers, in the field of IT, in view of the dual nature of IT management. Then they summarize the global workforce
management trends for 2017-2018 using Deloitte, EY and PwC data, and compare the problems urgent for workers, on the one hand, and human resources managers, on the other hand. Further they outline the key workforce management trends to watch in 2019 and highlight the expansion of HR managers’ functions and optimization of workforce management approaches and tools due to the labor market change and IT developments. They also single out high-priority workforce
management tasks in the opinion of the tech and telecommunications industry. The authors determine the tasks of IT managers in the field of workforce management and stress that these tasks can be taken into account by Ukrainian higher educational institutions when developing and improving their training programs for future IT managers. They emphasize cooperation between IT companies and higher educational institutions aimed at increasing talent density in the IT industry, and give actual examples of such cooperation. They conclude that, on the one hand, IT
managers as executives should be aware of the current workforce market trends to help their companies attract talents and manage them effectively using advanced workforce management tools and technologies, and on the other hand, workforce market trends should guide the higher educational institutions that train future IT managers.
У статті розглянуто основні тенденції світового ринку праці й ринку праці України, окреслено роль ІТ-індустрії у світовій економіці й економіці України та встановлено взаємовплив тенденцій ринку праці й ринку ІТ. Проаналізовано проблему дефіциту кадрів, зокрема ІТ-менеджерів, у галузі ІТ з огляду на дуальну природу ІТ-менеджменту. На основі даних Deloitte, EY та PwC узагальнено світові тенденції в галузі
управління персоналом у 2017-2018 рр. та порівняно проблеми, вирішення яких вважають необхідним працівники, з одного боку, та менеджери з управління персоналом, з іншого
боку. Наведено прогнози щодо основних тенденцій на ринку управління персоналом у 2019 р. Наголошено на розширенні функцій менеджерів з управління персоналом та оновленні
використовуваних підходів і засобів управління персоналом, викликаних змінами на ринку праці й розвитком інформаційних технологій. Виокремлено першорядні завдання у сфері
управління людськими ресурсами з точки зору представників галузі технологій та телекомунікацій. З’ясовано завдання ІТ-менеджерів у сфері управління персоналом у компаніях та наголошено, що ці завдання можуть бути враховані українськими закладами вищої освіти в процесі розробки та вдосконалення програм підготовки майбутніх ІТ-менеджерів. Відзначено важливість співпраці між ІТ-компаніями та закладами вищої освіти з метою збільшення кадрового потенціалу ІТ-галузі та наведено конкретні приклади такої
співпраці. Зроблено висновок, що, з одного боку, ІТ-менеджери як управлінці у своїй роботі мають брати до уваги останні тенденції на ринку праці, щоб допомогти своїм компаніям наймати найкращих фахівців та ефективно ними керувати із використанням новітніх засобів і технологій управління персоналом, а з іншого боку, тенденції на ринку праці та управління персоналом мають бути орієнтиром для закладів вищої освіти в процесі підготовки майбутніх ІТ-менеджерів.
 
Publisher Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
 
Date 2019
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/715870/1/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%2C%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE.pdf
- Banit, Olga (orcid.org/0000-0001-9002-6439 <http://orcid.org/0000-0001-9002-6439>), Lukianova, L. (orcid.org/0000-0002-0982-6162 <http://orcid.org/0000-0002-0982-6162>) and Goretko, Tetiana (orcid.org/0000-0002-6014-4650 <http://orcid.org/0000-0002-6014-4650>) (2019) Effects of global labor market trends on the content of professional training of future IT managers Information Technologies and Learning Tools, 2 (70). pp. 16-27. ISSN 2076-8184