Запис Детальніше

Гельмінтофауна шпороносних черепах контактного зоопарку та її значення

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Гельмінтофауна шпороносних черепах контактного зоопарку та її значення
 
Creator Дубова, О. А.
Фещенко, Д. В.
Згозінська, О. А.
Дубовая, О. А.
Згозинская, О. А.
Dubova, O.
Feschenko, D.
Zghozinska, O.
 
Subject шпороносні черепахи
гельмінтофауна
контактний зоопарк
інтенсивність інвазії
аскариди
шпороносные черепахи
гельминтофауна
контактный зоопарк
интенсивность инвазии
аскариды
spur-bearing turtles
helminthofauna
contact zoo
intensity of invasion
ascarids
 
Description Зараження паразитичними червами черепах широко розповсюджене в природних популяціях. У природі вони досить стійкі до своїх паразитів і їх патогенне значення важко оцінити повною мірою. У неволі ситуація інша.
Заражение паразитическими червями черепах широко распространено в природных популяциях. В природе они достаточно устойчивы к своим паразитам и их патогенное значение трудно оценить в полной мере. В неволе ситуация иная.
Infestation with parasitic worms is widely distributed in natural populations. In nature they are quite resistant to their parasites and their pathogenic significance is difficult to appreciate in full measure. In a captivity, the situation is different.
 
Date 2019-05-10T08:58:48Z
2019-05-10T08:58:48Z
2018
 
Type Conference materials
 
Identifier Дубова О. А. Гельмінтофауна шпороносних черепах контактного зоопарку та її значення / О. А. Дубова, Д. В. Фещенко, О. А. Згозінська // Біологія тварин. – 2018. – Т. 20, № 4 : Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини : матеріали XVII Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчених, 6–7 груд. 2018 р. – C. 99.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9601
 
Language uk
 
Publisher Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України