Запис Детальніше

Карантинні заходи у системі запобігання зоонозних інвазій в умовах контактних зоопарків

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Карантинні заходи у системі запобігання зоонозних інвазій в умовах контактних зоопарків
 
Creator Фещенко, Д. В.
Бахур, Т. І.
Марценюк, І. В.
Громада, Д. С.
Дубова, О. А.
Згозінська, О. А.
Feschenko, D.
Bahur, T.
Martseniuk, I.
Gromada, D.
Dubova, O.
Zghozinska, O.
Бахур, Т. И.
Марценюк, И. В.
Дубовая, О. А.
Згозинская, О. А.
 
Subject контактний зоопарк
ветеринарно-санітарний нагляд
гельмінтофауна
карантин
дегельмінтизація
контактный зоопарк
ветеринарно-санитарный контроль
гельминтофауна
дегельминтизация
contact zoo
veterinary and sanitary supervision
helminthofauna
quarantine
deworming
 
Description Контактний зоопарк є установою для утримання тварин, де людина входить з ними у безпосередній контакт. Роль ветеринарно-санітарного нагляду в таких установах неможливо переоцінити, особливо за недопущення зоонозних інвазій.
Контактний зоопарк «Мультизоо» (м. Житомир) утримує тварин декількох видів.
Контактный зоопарк является учреждением для содержания животных, где человек входит с ними в непосредственный контакт. Роль ветеринарно-санитарного надзора в таких учреждениях невозможно переоценить, особенно за недопущение зоонозных инвазий.
Контактный зоопарк «Мультизоо» (г. Житомир) содержит животных нескольких видов.
The contact zoo is an animal holding facility where people come in direct contact with them. The role of veterinary and sanitary supervision in such institutions can not be overestimated, especially for the prevention of zoonotic invasions.
Contact Zoo «Multizoo» (Zhytomyr) contains animals of several species.
 
Date 2019-05-10T08:36:48Z
2019-05-10T08:36:48Z
2018
 
Type Conference materials
 
Identifier Карантинні заходи у системі запобігання зоонозних інвазій в умовах контактних зоопарків / Д. В. Фещенко, Т. І. Бахур, І. В. Марценюк [та ін.] // Біологія тварин. – 2018. – Т. 20, № 4 : Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини : матеріали XVII Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчених, 6–7 груд. 2018 р. – C. 148.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9600
 
Language uk
 
Publisher Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України