Запис Детальніше

Причини неплідності корів в господарствах Житомирської області та її профілактика

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Причини неплідності корів в господарствах Житомирської області та її профілактика
 
Creator Грищук, Г. П.
Ревунець, А. С.
Gryshchuk, G.
Revunetz, А.
Ревунец, А. С.
 
Subject неплідність
корови
гінекологічна диспансеризація
затримання посліду
фетоплацентат
бесплодие
коровы
гинекологическая диспансеризация
задержание последа
іnfertility
cows
gynecological dispanserisation
detention of the afterbirth
fetoplacentat
 
Description Систематична та добре налагоджена робота з відтворення стада в сучасних умовах ведення тваринництва є запорукою прибутковості галузі скотарства. Серед різних форм неплідності в умовах України найбільш поширеними є аліментарна, симптоматична і штучно набута [1–2, 4, 7]. Досить часто причиною виникнення симптоматичної неплідності є затримання посліду.
Систематическая и хорошо налаженая работа по воссозданию стада в современных условиях ведения животноводства является залогом прибыльности отрасли скотоводства. Среди различных форм бесплодия в условиях Украины наиболее распространены алиментарная, симптоматическая и искусственно приобретенная [1–2, 4, 7]. Достаточно часто причиной возникновения симптоматической бесплодия является задержание последа.
The systematic and well-adjusted work of reproduction of the herd in the modern conditions of livestock farming is a guarantee of the profitability of the livestock industry. Among the various forms of infertility in Ukraine, the most widespread are alimentary, symptomatic and artificially acquired [1–2, 4, 7]. Quite often the cause of symptomatic infertility is the detention of the afterbirth.
 
Date 2019-05-21T12:39:02Z
2019-05-21T12:39:02Z
2016
 
Type Conference materials
 
Identifier Грищук Г. Причини неплідності корів в господарствах Житомирської області та її профілактика / Г. Грищук, А. Ревунець // Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 груд. 2016 р. : у 2-х ч. – Тернопіль : Крок, 2016 – Ч. 1. – С. 103–105.
978-617-692-387-9
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9610
 
Language uk
 
Publisher Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України