Запис Детальніше

Теоретичні підходи розробки стратегії розвитку підприємств та її оцінка

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Теоретичні підходи розробки стратегії розвитку підприємств та її оцінка
 
Creator Василенко, С. В.
Vasylenko, S.
 
Subject управління
планування
стратегія розвитку підприємства
розробка стратегії
формування стратегії
management
planning
strategy of development of enterprises
creating the strategy
making up the strategy
формирование стратегии
управление
планирование
стратегия развития предприятия
разработка стратегии
 
Description Здійснення будь­ якої діяльності на підприємстві неможливе без планування. Планування, як функція управління, визначає напрям розвитку підприємства і ґрунтується на використанні досліджень і фактичних даних, спираючись на об’єктивні зовнішні і внутрішні обставини його діяльності. Серед видів планування важливе місце займає стратегічне планування як процес розроблення стратегій та основних методів їх здійснення для досягнення мети.
Implementation of any activity at the enterprise is impossible without planning. Planning, as a management function, determines the direction of enterprise development and is based on the use of research and evidence, based on objective external and internal circumstances of its activities. Among the types of planning, strategic planning is important as a process for developing strategies and key methods for achieving them.
Осуществление любой деятельности на предприятии невозможно без планирования. Планирование, как функция управления, определяет направление развития предприятия и основывается на использовании исследований и фактических данных, опираясь на объективные внешние и внутренние обстоятельства его деятельности. Среди видов планирования важное место занимает стратегическое планирование как процесс разрабатывания стратегий и основных методов их осуществления для достижения цели.
 
Date 2019-05-24T08:32:56Z
2019-05-24T08:32:56Z
2017
 
Type Conference materials
 
Identifier Василенко С. В. Теоретичні підходи розробки стратегії розвитку підприємств та її оцінка / С. В. Василенко // Integration of Business Structures: Strategies and Technologies : proceedings of the International scientific-practical conference, February 24, 2017. – Tbilisi : Baltija Publishing, 2017. – Part 1. – P. 142–144.
978-9934-8643-3-9
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9617
 
Language uk
 
Publisher Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, Tbilisi, Georgia