Запис Детальніше

Оцінка структурних змін в галузі тваринництва

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оцінка структурних змін в галузі тваринництва
 
Creator Василенко, С. В.
Vasylenko, S.
 
Subject тваринництво
скот
економіка тваринництва
livestock breeding
cattle
livestock economics
 
Description Постановка проблеми. Структурні зміни, пов’язані із зміною відносин власності та форм господарювання, які відбувались в період реформування аграрних підприємств, негативно відобразились на галузі тваринництва та призвели до ситуації, яка склалась у скотарстві в теперішній час. Варто відмітити й те, що протягом останніх чотирьох років спостерігається збільшення поголів’я свиней, овець та кіз, птиці і кролів у всіх категоріях господарств відповідно на 12,98; 0,72; 13,07; 4,76 %. В зв’язку з цим є необхідність проаналізувати ситуацію в галузі тваринництва.
Formulation of the problem. Structural changes associated with changes in ownership relations and forms of management that took place during the reform of agrarian enterprises negatively affected the livestock sector and led to a situation that has developed in livestock breeding at the present time. It is worth noting that over the last four years there has been an increase in the number of pigs, sheep and goats, poultry and rabbits in all categories of farms, respectively, at 12.98; 0.72; 13.07; 4.76%. In this connection, there is a need to analyze the situation in the field of livestock breeding.
 
Date 2019-05-24T06:45:03Z
2019-05-24T06:45:03Z
2013
 
Type Conference materials
 
Identifier Василенко С. В. Оцінка структурних змін в галузі тваринництва / С. В. Василенко // Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону : матеріали дев’ятої міжфакультет. наук.-практ. конф. молодих вчених, 22 трав. 2013 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – С. 35–36.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9615
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет