Запис Детальніше

Оперативно-розшукові заходи: поняття, види та сутність

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оперативно-розшукові заходи: поняття, види та сутність
 
Creator Черниш, Р. Ф.
Chernysh, R.
Черныш, Р. Ф.
 
Subject оперативно-розшукова діяльність
оперативно-розшукові заходи
Закон України «Про контррозвідувальну діяльність»
the operational and investigative activity
the operational and search activities
Law of Ukraine «On counterintelligence activities»
оперативно-розыскная деятельность
оперативно-розыскные мероприятия
Закон Украины «О контрразведывательной деятельности»
 
Description Однією з нагальних проблем теорії оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД) є визначення поняття, змісту та законодавчого закріплення оперативно-розшукових заходів (далі – ОРЗ). З'ясування суті вищевказаного поняття та закріплення на законодавчому рівні переліку ОРЗ є важливим для розробки окремих норм та правових інститутів законодавчих і відомчих нормативних актів, якими регулюються ОРД, контррозвідувальна, розвідувальна діяльність та кримінальний процес.
One of the pressing problems of the theory of operational and investigative activities (hereinafter – OIA) is the definition of the concept, content and legislative consolidation of operational-search activities (hereinafter – OSA). The clarification of the above concept and the inclusion on the legislative level of the list of OSAs is important for the development of separate norms and legal institutes of legislative and departmental normative acts regulated by OIA, counter-intelligence, intelligence activities and criminal proceedings.
Одной из насущных проблем теории оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) является определение понятия, содержания и законодательного закрепления оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ). Выяснение сути вышеуказанного понятия и закрепление на законодательном уровне перечня ОРМ является важным для разработки отдельных норм и правовых институтов законодательных и ведомственных нормативных актов, которыми регулируются ОРД, контрразведывательная, разведывательная деятельность и уголовный процесс.
 
Date 2019-05-29T08:26:30Z
2019-05-29T08:26:30Z
2009
 
Type Conference materials
 
Identifier Черниш Р. Ф. Оперативно-розшукові заходи: поняття, види та сутність / Р. Ф. Черниш // Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. на базі Харків. нац. ун-ту внутрішніх справ, 28 листоп. 2009 р. – Х. : ХНУВС, 2009. – С. 221–224.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9620
 
Language uk
 
Publisher Харківський національний університет внутрішніх справ