Запис Детальніше

Аналіз цінової ситуації на ринку продукції скотарства

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аналіз цінової ситуації на ринку продукції скотарства
 
Creator Василенко, С. В.
Vasylenko, S.
 
Subject скотарство
ринок
ціна
продукція скотарства
cattle breeding
market
price
cattle breeding products
 
Description Постановка проблеми. Виробництво яловичини і телятини та молока в сільськогосподарських підприємствах починаючи з 1995 року та протягом останніх трьох років було збитковим. Згідно із статистичними даними, в 2008 р. рентабельність виробництва яловичини і телятини становила мінус 15,43%, молока – 18,26%; у 2009 р. – мінус 27,36 і 10,11%; у 2010 р. – мінус 29,42 і 29,74%. Рентабельність є важливим вартісним показником, який характеризує економічну ефективність виробництва продукції, зумовлює об’єктивну оцінку господарської діяльності товаровиробників [1, с. 179]. Рентабельність виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами визначається рівнем закупівельних цін, за якими вони реалізують переробним підприємствам основну частину товарної продукції. В зв’язку з цим є необхідність здійснити аналіз цін на ринку продукції скотарства.
Formulation of the problem. The production of beef and veal and milk in agricultural enterprises since 1995 and during the last three years was unprofitable. According to statistical data, in 2008, the profitability of beef and veal production was minus 15.43%, milk – 18.26%; in 2009 – minus 27.36 and 10.11%; in 2010 – minus 29.42 and 29.74%. Profitability is an important cost indicator that characterizes the economic efficiency of production, which leads to an objective assessment of the economic activity of commodity producers [1, P. 179]. Profitability of production by agricultural enterprises is determined by the level of purchasing prices, which they sell to the processing enterprises the bulk of commodity products. In this connection, there is a need to analyze the prices on the market of livestock products.
 
Date 2019-06-03T06:25:17Z
2019-06-03T06:25:17Z
2012
 
Type Conference materials
 
Identifier Василенко С. В. Аналіз цінової ситуації на ринку продуії скотарства / С. В. Василенко // Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону : матеріали восьмої міжфакультет. наук.-практ. конф. молодих вчених, 26 квіт. 2012 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – С. 159–162.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9626
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет