Запис Детальніше

Метафоричне моделювання реальності як метод навчання

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Метафоричне моделювання реальності як метод навчання
 
Creator Філіппова, Н. М.
 
Subject метафоризація
метафора
когнітивний процес
поняття
знання
 
Description Метафоризація, як відомо, є одним з універсальних семантичних процесів мови, мовним явищем, яке відбиває процес пізнання світу.
Філіппова, Н. М. Метафоричне моделювання реальності як метод навчання / Н. М. Філіппова // Матеріали Міжнар. наук. конф. "Мова – література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс". – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 112–123.
 
Date 2019-06-07T08:46:04Z
2019-06-07T08:46:04Z
2019-06-07
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2655
 
Language other
 
Relation УДК;378.147