Запис Детальніше

Технологія формування команди

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27605/
 
Title Технологія формування команди
Технология формирования команды
The technology of team formation
 
Creator Редько, Сергій Іванович
 
Subject Робочі програми навчальних дисциплін
 
Description Робоча програма навчальної дисципліни "Технологій формування команди" для студентів спеціальності 073 Менеджмент, освітнього рівня другого (магістерського), освітньої програми 073.00.01 Менеджмент організацій та адміністрування, спеціалізації Управління проектами
Рабочая программа учебной дисциплины "Технологий формирования команды" для студентов специальности 073 Менеджмент, образовательного уровня второго (магистерского), образовательной программы 073.00.01 Менеджмент организаций и администрирование, специализации Управление проектами
Work program of the discipline "Technologies of formation of the team" for students of the specialty 073 Management, educational level of the second (master's), educational program 073.00.01 Management of organizations and administration, specialization Project management
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2018
 
Type Навчально-методичні матеріали
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language ru
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27605/1/S_Redko_TFK_FITU.pdf
Редько, Сергій Іванович (2018) Технологія формування команди [Навчально-методичні матеріали]