Запис Детальніше

Психолого-педагогічні аспекти шкільної економічної освіти: курси за вибором

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/716350/
 
Title Психолого-педагогічні аспекти шкільної економічної освіти: курси за вибором
Psychological-pedagogical aspects of school economic education: courses of choice
 
Creator Kovchyn, N. A.
 
Subject 1 Philosophy. Psychology
33 Economics. Economic science
37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
373 Kinds of school providing general education
 
Description В статті аналізується роль курсів за вибором економічного спрямування та їх значення в професійній підготовці старшокласників; визначені основні функції сучасних курсів за вибором; охарактеризовані особливості курсу «Основи управління виробничим колективом».
The article analyzes the role of courses in the choice of economic direction and their importance in the professional training of senior pupils; defined the main functions of modern courses of choice; Characterized features of the course "Fundamentals of management of the production team".
 
Publisher Львівська педагогічна спільнота
 
Date 2019
 
Type Book Section
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/716350/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D.%D0%90._%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf
- Kovchyn, N. A. (orcid.org/0000-0003-0432-3643 <http://orcid.org/0000-0003-0432-3643>) (2019) Psychological-pedagogical aspects of school economic education: courses of choice In: Актуальні пролеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції 26-27 квітня 2019 р. Львівська педагогічна спільнота, м. Львів, Україна, pp. 10-13.