Запис Детальніше

Дослідження пивного ринку України: сучасний стан та перспективи розвитку

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27251/
https://ppeu.stu.cn.ua/?task=page&l=ua&id=6
УДК 330(066) П78
 
Title Дослідження пивного ринку України: сучасний стан та перспективи розвитку
Исследование пивного рынка Украины:современное состояние и перспективы развития
Investigation of the Ukraine beer market:current status and development prospects
 
Creator Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна
Білінчук, Валерія Олександрівна
 
Subject Index Copernicus
РИНЦ
Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН)
 
Description Стаття присвячена аналізу сучасного стану пивного ринку України. У роботі представлено статистичні та аналітичні дані відносно стану ринку пива України, а також Литви, Норвегії, Словаччини та Хорватії за останні десять років. На основі проведеного дослідження виділено системні проблеми, які негативно впливають на ефективність роботи виробництва пивних напоїв. Досліджено основних лідерів ринку та тенденції у галузі пива. З’ясовано причини нестабільної ситуації цього ринку. Визначено основні напрями розвитку в умовах економічної кризи Обґрунтовано необхідність залучення міжнародних інвестицій, що допоможе підвищити обсяги пивного виробництва, сприятиме розвитку галузі українських слабоалкогольних напоїв та економіки України загалом.
Статья посвящена анализу современного состояния пивного рынка Украины. В работе представлены статистические и аналитические данные относительно состояния рынка пива Украины, а также Литвы, Норвегии, Словакии и Хорватии за последние десять лет. На основе проведенного исследования выделены системные проблемы, которые негативно влияют на эффективность работы производства пивных напитков. Исследована основных лидеров рынка и тенденции в области пива. Выяснены причины нестабильной ситуации этого рынка. Определены основные направления развития в условиях экономического кризиса Обоснована необходимость привлечения международных инвестиций, которое поможет повысить объемы пивного производства, будет способствовать развитию отрасли украинских слабоалкогольных напитков и экономики Украины в целом.
The article is devoted to the analysis of the current status of the beer market of Ukraine. The paper presents statistical and analytical data on the state of the beer market in Ukraine and Lithuania, Norway, Slovakia, Croatia over the last ten years. On the basis of the study, systemic problems have been identified that negatively affect the performance of beer beverage production. The main market leaders and beer trends are investigated. The reasons of the unstable situation of this market are found out. The main directions of development in the conditions of the economic crisis are determined. The necessity of attraction of international investments, which will help increase beer production volumes, will promote the development of the Ukrainian soft drinks sector and the economy of Ukraine as a whole.
 
Publisher Чернігівський національний технологічний університет
 
Date 2019-02-25
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format text
 
Language ru
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27251/1/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна та Білінчук, Валерія Олександрівна (2019) Дослідження пивного ринку України: сучасний стан та перспективи розвитку Науковий журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» (1). с. 122-132. ISSN 2411-5215; 2519-4828