Запис Детальніше

Особливості взаємозв’язку емоціного інтелекту та креативності у студентів

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27613/
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZBJOI7Z5jevgIsTqpfAXsYt07Fmt0jRsSiX
 
Title Особливості взаємозв’язку емоціного інтелекту та креативності у студентів
Specifics of the relationship between emotional intelligence and students' creativity
Особенности взаимосвязи емоциного интеллекта и креативности у студентов
 
Creator Фурман, Вікторія Вікторівна
 
Subject Міжнародні
 
Description Основним акцентом доповіді є психологічні особливості взаємозв’язку емоційного інтелекту та креативності у студентів. Студентська молодь виступає у цьому контексті як показник розвитку емоційної та креативної компетенції, які вдосконалюються у майбутній професійній діяльності, а під час навчання формують конкурентноспроможного фахівця
The main accent of the report is the psychological peculiarities of the relationship between emotional intelligence and creativity in students. Student youth acts in this context as an indicator of the development of emotional and creative competence, which is improved in future professional activities, and during training form a competitive specialist
Основным акцентом доклада является психологические особенности взаимосвязи эмоционального интеллекта и креативности у студентов. Студенческая молодежь выступает в этом контексте как показатель развития эмоциональной и креативной компетенции, которые совершенствуются в будущей профессиональной деятельности, а во время обучения формируют конкурентоспособного специалиста.
 
Date 2019-05-24
 
Type Доповідь на конференції чи семінарі
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27613/1/V_Furman_Tezu_IL.pdf
Фурман, Вікторія Вікторівна (2019) Особливості взаємозв’язку емоціного інтелекту та креативності у студентів In: Соціаотно-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність, 24-25 травня 2019 р., Дніпро.