Запис Детальніше

Управління проектами

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27615/
 
Title Управління проектами
Управление проектами
Project management
 
Creator Штепа, Олена Валентинівна
 
Subject Робочі програми навчальних дисциплін
 
Description для студентів спеціальності 073 Менеджмент, освітнього рівня другий (магістерський), освітньої програми 073.00.04 Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі
для студентов специальности 073 Менеджмент, образовательного уровня второй (магистерский), образовательной программы 073.00.04 Управление электронным обучением в межкультурном пространстве
for students of the specialty 073 Management, the second level education (master's degree), educational program 073.00.04 Management of electronic learning in the intercultural space
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2019
 
Type Навчально-методичні матеріали
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language ru
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27615/1/O_Shtepa_YP_FITU.pdf
Штепа, Олена Валентинівна (2019) Управління проектами [Навчально-методичні матеріали]