Запис Детальніше

Екстер’єрний тип і молочна продуктивність корів-первісток різних генотипів поліського типу української чорно-рябої молочної породи

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Екстер’єрний тип і молочна продуктивність корів-первісток різних генотипів поліського типу української чорно-рябої молочної породи
 
Creator Кочук-Ященко, О. А.
Кобернюк, В. В.
Храпчук, І. В.
Марушко, Н. І.
Кочук-Ященко, А. А.
Храпчук, И. В.
Марушко, Н. И.
Kochuk-Yaschenko, O.
Kobernyuk, V.
Hrapchuk, I.
Maryshko, N.
 
Subject порода
генотип
екстер’єрний тип
сила впливу
консолідованість
молочна продуктивність
breed
genotype
exterior type
force of influence
consolidation
dairy productivity
экстерьерный тип
сила воздействия
консолидация
молочная продуктивность
 
Description У статті представлені результати впливу частки спадковості голштинської породи на екстер’єрний тип, молочну продуктивність та ступінь коефіцієнта фенотипової консолідації ознак продуктивності та екстер’єру корів української чорно-рябої молочної породи. Наші дослідження свідчать про ефективність подальшого використання на маточному поголів’ї племзаводу високоцінних чистопородних голштинських бугаїв-плідників північно-американської селекції.
В статье представлены результаты влияния доли наследственности голштинской породы на экстерьерный тип, продуктивность и степень коэффициента фенотипической консолидации признаков продуктивности и экстерьера коров украинской черно-пестрой молочной породы. Наши исследования свидетельствуют об эффективности дальнейшего использования на маточном поголовье племзавода высокоценных чистопородных голштинских быков-производителей северо-американской селекции.
The article presents the results of the influence of the part of the heredity of the Holstein breed on the exterior type, milk yield and the degree of phenotype consolidation of the characteristics of the productivity and exterior of the cows of the Ukrainian Black-and-White milk breed. Our studies indicate the effectiveness of further use of high-value pure-breeding Holstein bulls of North American breeding.
 
Date 2019-06-05T12:00:08Z
2019-06-05T12:00:08Z
2017
 
Type Conference materials
 
Identifier Екстер’єрний тип і молочна продуктивність корів-первісток різних генотипів поліського типу української чорно-рябої молочної породи / О. А. Кочук-Ященко, В. В. Кобернюк, І. В. Храпчук, Н. І. Марушко // Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23 берез. 2017 р. – Дніпро : ДДАЕУ, 2017. – С. 149–151.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9634
 
Language uk
 
Publisher Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет; Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України